Βαθμολογίες αξιολογητών

5 κριτικές με 3-5 αστέρια
55 κριτικές
9-10 αστέρια
 
0%
Γενική βαθμολογία
 
6.4
Εμφάνιση κοπέλας
 
6.4(55)
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
6.6(55)
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
5.7(55)
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
6.4(55)
Σχέση αξίας/κόστους
 
6.7(55)
Έχεις ήδη λογαριασμό; ή Δημιουργία λογαριασμού
Πίσω στην καταχώριση
5 αποτελέσματα - εμφανίζονται 1 - 5
Διάταξη
Γενική βαθμολογία
 
4.1
Εμφάνιση κοπέλας
 
7.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
2.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
4.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
5.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
3.0
ΒΑΒΥΛΩΝΑ, καλοκαίρι τοῦ ἔτους 323 π.Χ: πεθαίνει σὲ ἡλικία 33 ἐτῶν ὁ βασιλέας τῆς Μακεδονίας Ἀλέξανδρος Γ΄ ὁ Μέγας. Οὐδείς νωρίτερα δὲν εἶχε πετύχει ἀνάλογα κατορθώματα. Οὐδείς δὲν εἶχε φτάσει μὲ ἕνα στρατό, ἀνίκητος, τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴ χώρα του, πέραν τῶν ὁρίων τῆς λογικῆς καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἱκανοτήτων, πέραν κάθε φαντασίας καὶ προσδοκίας. Ἄν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἀξιόπιστες ἱστορικὲς πηγές, τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα, τὰ μνημεῖα καὶ ὅλα ὅσα καταμαρτυροῦν τὴν πραγματικότητα τῆς ἱστορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου, τότε θὰ θεωρούσαμε τὴν ὑπεράνθρωπη ἐποποιία του ὡς ἕνα συναρπαστικό παραμύθι. Κουλ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εἶχε ἑπτά Σωματοφύλακες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ καθήκοντα συμβούλων: Περδίκκας, Πτολεμαῖος, Πείθωνας, Λεοννᾶτος, Λυσίμαχος, Πευκέστας καὶ Ἀριστόνους. Σχεδόν ὅλοι ἦσαν συνομήλικοί του καὶ ἀπὸ ἀριστοκρατική γενεά. Μετὰ τὸ 323 π.Χ οἱ πέντε σύντροφοί του και κάποιοι στρατηγοί του (Κρατερός, Σέλευκος, Ἀρριδαῖος) θὰ προσπαθήσουν νὰ γίνουν βασιλεῖς ὥστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κατακτημένα εδάφη. Τὸ κατόρθώνουν μόνο οἱ δύο: ὁ Λυσίμαχος καὶ ὁ Πτολεμαῖος. Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι γιὰ τὴ διαδοχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου θὰ διαρκέσουν 42 ἔτη, δηλαδή οἱ σφοδρότεροι ποὺ εἶχε γνωρίσει μέχρι τότε ὁ κόσμος. Δάκρυ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τῆς αὐτοκρατορίας εἶχε διορισθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο ὁ Περδίκκας, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νὰ τακτοποιήσει καὶ τὸ ζήτημα τῆς διαδοχῆς. Δύο χρόνια πῆρε στὸν Ἀριδαῖο γιὰ νὰ κατασκευαστεῖ ἡ νεκρικὴ ἄμαξα, ποὺ θὰ μετέφερε τὸ ταριχευμένο σῶμα τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὴ Βαβυλῶνα στὶς Αἰγὲς τῆς Μακεδονίας. Γιὰ τὴ μεταφορά τῆς σωροῦ κατασκευάστηκε μιὰ σαρκοφάγος ἀπό σφυρήλατο χρυσό, διαστάσεων 5.60x3.70m, ὅπου τοποθετήθηκε καὶ καλύφθηκε μὲ πλῆθος ἀρωματικῶν οὐσιῶν τὸ σῶμα τοῦ στρατηλάτου. Πάνω στὴ σαρκοφάγο τοποθετήθηκε ἕνα κάλυμμα ἀπὸ ἀτόφιο χρυσάφι, τὸ ὁποῖο ἐκοσμεῖτο ὑπὸ πορφυροῦ ὑφασματος κεντημένου μὲ χρυσή κλωστή. Ἀπὸ πάνω τέθηκε ἡ πανοπλία τοῦ Αλεξάνδρου. Ὁ Περδίκκας ἔχρησε ὡς ὑπεύθυνο ἐπικεφαλῆς τῆς πομπῆς τὸν Ἀρριδαῖο, τὸν ὁποῖο ἐφοδιάζε μὲ μιὰ μονάδα ἱππικοῦ ἡ ὁποία θὰ συνόδευε τὴ νεκρική ἄμαξα στὴ Μακεδονία. Τούτη τὴν ὑπερπολυτελή ἄμαξα ἔσερναν 64 μουλάρια, προσεκτικά ἐπιλεγμένα γιὰ τὴ δύναμη καὶ τὸ μέγεθος τους. Τὸ καθένα ἔφερε στὴν κεφαλή του ἐπίχρυση κορώνα, ἐνῶ δύο χρυσοὶ κώδωνες ἐπικρέμονταν ἀπό τὸν λαιμό. Ουάου!

ΤΟ ΘΕΡΟΣ τοῦ 321, ἡ πομπή ἔφτασε στὰ ἐδάφη τῆς Συρίας κι ἐκεί συνέβη κάτι ἀναπάντεχο. Στρατιῶτες τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Λαγίδη, στὸν ὁποῖο εἶχε ἀνατεθεῖ ἡ σατραπεία τῆς Αιγύπτου, ἐπιτέθηκαν στὴν πομπὴ τοῦ Ἀρριδαίου καὶ ἔκλεψαν τὸ σώμα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Τὸ σκήνωμα μεταφέρθηκε στὴν Αἴγυπτο, ἀρχικά στὴ Μέμφιδα καὶ ἀργότερα στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ὁ Πτολεμαῖος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποφασίσει νὰ ἀμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία τοῦ Περδίκκα, χρειαζόταν ἕνα ἰσχυρό σύμβολο νομιμοποίησης τῆς ἐξουσίας του, δηλ τὸ σῶμα Ἀλεξάνδρου.Ντροπή Παράλληλα διέδιδε πως ἦταν νόθος υἱὸς τοῦ Φιλίππου Β’, ἄρα διάδοχος τοῦ θρόνου τῶν Μακεδόνων. Αὔτη ἡ ἐνέργεια τῆς κλοπῆς πυροδότησε σειρά ἐμφυλίων πολέμων μεταξύ τῶν επίδοξων διαδόχων, ὁδηγῶντας στὸν ὁριστικό διαμελισμὸ τῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ ἀκουσίως βέβαια τὴν αἰτἰα ἑνὸς μυστηρίου γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς Ἀρχαιολογίας: τὸν ἐντοπισμό τοῦ τάφου τοῦ Ἀλεξάνδρου. :(

Ο ΕΛΛΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Στράβων (64 π.Χ- 24 μ.Χ) ταξίδεψε σὲ πολλὰ μέρη τοῦ τότε κόσμου. Περιγράφει στὸ 17ο κεφάλαιο τοῦ μνημειώδους ἔργου «Γεωγραφικά» τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Λιβύη. Τὸ ταφικὀ μνημεῖο τοῦ Ἀλεξάνδρου (τὸ καλούμενο Σῆμα) βρισκόταν σὲ ἕνα κτήριο ὀνόματι Μουσεῖο. Συγκεκριμένα γράφει: «Τῶν δὲ βασιλέων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν καὶ οἶκον μέγαν […]. Μέρος δὲ τῶν βασιλέων ἐστὶ καὶ τὸ καλούμενον Σῆμα, ὅ περίβολος ἦν ἐν ᾧ αἱ τῶν βασιλέων ταφαὶ καὶ ἡ Ἀλεξάνδρου· ἔφθη γὰρ τὸ σῶμα ἀφειλόμενος Περδίκκαν ὁ τοῦ Λάγου Πτολεμαῖος κατακομίζοντα ἐκ τῆς Βαβυλῶνος […]· τὸ δὲ σῶμα τοῦ Ἀλεξάνδρου κομίσας ὁ Πτολεμαῖος ἐκήδευσεν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ ὅπου νῦν κεῖται» [1].

ΜΕΤΑ ἀπὸ τὴ νίκη του στὴ ναυμαχία τοῦ Ἀκτίου (31 π.Χ), ὁ Ὀκταβιανός Αὔγουστος ἔφτασε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Ἐκεῖ, μεταξύ ἄλλων, ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ Σῆμα (ταφικὸ μνημεῖο) τοῦ Μακεδόνα βασιλέα. Τὴν σκηνή παραθέτει ο ἱστορικὸς Σουητώνιος (c. 69-122 μ.Χ), στὸ σύγγραμα Περὶ τοῦ βίου τῶν Καισάρων (Πλατύ χαμόγελοe Vita Caesarum), ὡς ἐξῆς: «Per idem tempus conditorium et corpus Magni Alexandri, cum prolatum e penetrali subiecisset oculis, corona aurea imposita ac floribus aspersis veneratus est consultusque, num et Ptolemaeum inspicere vellet, regem se voluisse ait videre, non mortuos» [2]. Δηλ ὁ Ὀκταβιανός ζήτησε νὰ βγάλουν τὴν σαρκοφάγο ἀπὸ τὸν τάφο γιὰ νὰ δεῖ τὸ σῶμα τοῦ Αλεξάνδρου. Τότε μὲ σεβασμὸ ἐναπόθεσε ἄνθη στὸ μνῆμα καὶ ἕνα βασιλικό διάδημα (στέμμα) στὴν κεφαλὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ὅταν ὁ Ὀκταβιανός ἐξῆλθε τοῦ χώρου, ἐρωτήθηκε ἀν θέλει νὰ δεῖ τοὺς τάφους τῶν Πτολεμαίων. Απήντησε ὅτι ἐπιθυμία μου ήταν να δῶ ἕναν βασιλέα, ὄχι πτώματα. Έτσι!

H AΛΕΞΑΝΔΡΑ γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος εἶναι μιὰ ἀλλοδαπὴ κοπέλα, 26 περίπου ἐτῶν, μετρίου ἀναστήματος, κανονικὸ πρόσωπο, ἀδύνατη μὲ μικρὸ στῆθος καὶ μαῦρα μακριὰ μαλλιά. Δὲν ἀποτελεῖ νέα ἐργαζόμενη. Ἐμφανίστηκε τὸ 2017 στὴ μοντελοαλυσίδα (sic), ὅπου παρέμεινε σταθερά μέχρι τὸ περασμένο Φθινόπωρο. Δηλ τὴν γνωρίζαμε στὰ 20€ μὲ ἀπλὸ πρόγραμμα. Τὸτε βρῆκε γιὰ λίγο στέγη στὸ Ἰάσονος 16 καὶ ἀπὸ τὸν χειμῶνα βρίσκεται στὸ Μεγ. Ἀλεξάνδρου 25, δηλ στὸν ὄροφο. Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὑποβιβάστηκε στὰ 10€, ἀφοῦ δὲν ἔβρισκε ἐργασία στὴ Φυλῆς. Ὄχι ἀδίκως. Ἔχει θετικὲς καὶ ἀρνητικὲς κριτικές. Κατὰ σύμπτωση, ἔχει τὸ ἴδιο ὄνομα μὲ τὴν ὁδὸ ἐργασίας, ἀλλὰ ἀμφιβάλλω ἄν ξέρει περὶ τοῦ Μακεδόνα στρατηλάτη.
ΟΜΟΛΟΓΩ ὅτι στὴ Φυλῆς ἡ Ἀλεξάνδρα ἦταν πιὸ ἀδύνατη ἀπὸ σήμερα• στὸ ὅριο πρὶν τὴν ἀνορεξία. Τώρα ἔχει πάρει κάποια κιλὰ κι ἔχει σωστὸ ἀδύνατο σῶμα. Φυσικὰ δὲν περνοῦσα τότε, διότι 20€ γιὰ τὴ συγκεκριμένη τὸ θεωροῦσα αὐτοκτονία. Τώρα μὲ 10€ θεώρησα ὅτι ἀποτελεῖ λογικὴ λύση, λόγῳ ἐμπειρίας καὶ καλῆς γνώσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Σημειώνω ὅτι εἶχα περάσει ξανά μαζὶ της πρὸ μηνός, ἀλλὰ τότε δὲν ἀπέδωσα καλά λόγῳ κούρασης. Κρίθηκε δηλαδη ὡς μὴ γενόμενη ἡ συνεύρεση μὲ δική μου εὐθύνη, παρὸτι ἔδειξε βλακώδη συμπεριφορά. Πάντως εἶχε συνεχόμενα δωμάτια καὶ ὑπῆρξε ἄνεση χρόνου. ΣΗΜΕΡΑ λοιπόν τὴν ἐπισκέφθηκα ξεκούραστος. Κανένας στὸ σαλόνι ἤ δωμάτιο. Ἡ ἴδια ὑπηρέτρια. Πλήρωσα καὶ πέρασα, ἀλλὰ ζήτησα νὰ μὴν ἔρθει ἀμέσως ἡ κοπέλα. Κάτι τέτοιο δὲν συνέβη καὶ ἡ Ἀλεξάνδρα εἰσῆλθε μόλις εἶχα γδυθεῖ. Σωριάστηκε στὸ κρεβάτι κι παρίστανε τὴν ἐξαντλημένη ἀπὸ τὶς διπλοβάρδιες. Στὸ σέξ ἦταν τὸ ἴδιο ἀπογοητευτικὴ μὲ τὴν πρώτη φορά: ἀνὐπαρκτα προκαταρκτικά· ὄχι πολὺ φίλημα στὸ στήθος ἤ ψιλάφηση τοῦ αἰδοίου· πέρασμα προφυλακτικοῦ σὲ πεσμένο μόριο· πίπα μονότονη καὶ ἀρκετὰ μέτρια· ἐρωτικὴ διάθεση ἤ ὀμιλία συνιστοῦν ἄγνωστα εἴδη. Κάναμε δύο στάσεις, ἀλλὰ μὲ τὴν μουγγαμάρα της και την ψυχρὴ συμμετοχή της ἔπεσε ἡ στύση, μιᾶς καὶ δὲν ἔχω συνηθίσει νὰ πηδάω πτώματα. Ζήτησα νὰ μοῦ κάνει αὐνανισμό, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ μὲ πονάει.Money Mouth Ὁλοκλήρωσα μόνος μου στὸν νιπτῆρα, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο χέρι θώπευα τὰ ὀπίσθια της. Ἡ Ἀλεξάνδρα παρίστανε τὸ ἄγαλμα δίπλα· μόνο κάτι ψευτοτριψήματα στὸ στῆθος μου (νὰ μὲ φιλοῦσε εἶναι ἀνέκδοτο). Στὸ πρόσωπο εἶχε πάρει βλέμμα κακοτυχίας, λὲς καὶ ἔφταιγα γιὰ ὄλα. Φόρεσε τὸ ἐσώρουχο καὶ ἐξήλθε. Τὸ δωμάτιο ὡς χώρος τῆς κακιᾶς ὥρας· ἠχομόνωση μηδὲν, ἀφοῦ ἀκούγεται καθαρὰ ἡ ὅποια συνομιλία- πρόγραμμα στὸ σαλόνι. Τὸ μόνο θετικὸ ἡ ἄνεση χρόνου (10+ λεπτά μέσα, χωρὶς ἔξωθεν ἐνόχληση).

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀλεξάνδρα δὲν βρῆκε στέγη στὰ 20€ σὲ ἄλλο κατάστημα, ἀλλὰ στὸ Μεταξουργεῖο. Λόγῳ πεῖρας τὴν περίμενα νὰ πιο θερμή μέσα καὶ νὰ παιρνει πρωτοβουλίες στὴ δημιουργία έρωτικοῦ κλίματος. Δυστυχῶς δὲν συνέβη κάτι τέτοιο. Τὰ 10€ πῆγαν πάλι στὸν κουβᾶ, ὅπως πρὸ μηνός. Προφανῶς ἡ Ἀλεξάνδρα δὲν ἀποτελεῖ ὡς ἐπιλογὴ τὴν βασίλισσα τῆς ὁδοῦ Ἀλεξάνδρου. Ἄλλοι τὴν θεωροῦν μέτρια ἤ κακή καὶ ἄλλοι ὡς ἰδανικὸ GFE. Σὲ μένα ἦταν πτῶμα. Διαλέγετε καὶ παίρνετε. Ἀλλὰ θὰ πάρετε ὅτι διαλέξετε. Μπορεῖ καὶ νὰ μὴν τῆς ἄρεσα. Πελατεία πάντως δὲν εἶχε καὶ χτύπαγαν μύγες. Διότι τὸ ἐπόμενο στάδιο θὰ εἶναι νὰ τῆς κρεμάσουν κουδούνια (μεταφορικά), σὰν τὶς ἡμιόνους τοῦ ἅρματος πομπῆς τοῦ Ἀλεξάνδρου.

[1] Στράβωνος Γεωγραφικά, βιβλίο ΙΖ’, κεφ. Α’, 8. Ἔκδοση ὑπὸ August Meineke, Strabonis Geographica, τόμος ΙΙΙ, Leipzig 1898 (ἀνατ. Graz 1969), σελ. 1107.
[2] Suetonius, Lives of the Caesars, βιβλίο ΙΙ, 18. Κείμενο καὶ ἀγγλικὴ μετφρ ὑπὸ John Rolfe, τόμ. Ι, London- New York 1914, σελ. 149.
Καπέλο

ΥΓ Στὸ σημεῖο τῆς ὁδοῦ Μεγ. Αλεξάνδρου 28 συναντάμε στὴν ἐπιγραφὴ την οδο ΠΕΡΔΙΚΑ. Τὸ σωστὸ εἶναι Περδίκκα, λόγῳ τοῦ προαναφερομένου σωματοφύλακος τοῦ Ἀλεξάνδρου. Χάρη στὴν ἀγραμματοσύνη τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου γράφθηκε λάθος καὶ παραμένει.
Συνημμένη φῶτο: Ὁ Ὀκταβιανός στὸν τάφο τοῦ Ἀλεξάνδρου. Πίνακας τοῦ Lionel-Noël Royer. Ἔτος δημιουργίας 1878.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Μαρτίου 27, 2022
Βάρδια επίσκεψης
Όνομα κοπέλας
Αλεξάνδρα
Προκαταρκτικά
Όχι
auguste-au-tombeau-d-alexandre-1878
Borgia21
Ανώτατος
Εγγραφή:
26 Ιουν 2016
Μηνύματα:
Κριτικές:
56
Likes:
11.019
Πόντοι:
18.036
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 spipis71, claimain, koutavoulias και 10 άλλα μέλη
Σχόλια (7) |
Γενική βαθμολογία
 
3.8
Εμφάνιση κοπέλας
 
5.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
3.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
3.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
6.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
3.0
Κυριακή πρωί και έψαχνα για ένα γρήγορο ξεφορτωμα χωρίς νά θέλω νά δώσω ένα σκασμο λεφτά οπότε και βόλτα στο θρυλικό μετάξι.
Μπήκα σέ δύο τρία μπουρδέλα αλλά τίποτα αξιόλογο.
Παίρνω την απόφαση να ανέβω στο μπουρδέλο του ορόφου όπου είχα μια καλή ανάμνηση παλιότερα.
Μπαίνω στο χώρο ο Τσάτσος ευγενικός λέει τό πρόγραμμα και εμφανίζεται ή κοπέλα .
Ψηλή νταρντανα ,πληθωρικά σε όλα τής.
Έρχεται πολύ κοντά στο πρόσωπο μου με ένα καυλοτικο βλέμμα που με κέρδισε.
Οπότε και περνάω στο δωμάτιο.
Κάπου εκεί τελειώνει και ότι καλό.
Το δωμάτιο μύριζε και είχε πεταμένες κάποτες στο πάτωμα.
Λέω δεν γαμιετε τώρα ότι είναι θα τό φάμε.
Μπαίνει η κοπέλα έρχεται κοντά μου και πάει κατευθείαν σε πεσμένο καβλι να βάλει Καποτά ?
εκτός από αυτό την έβαζε ανάποδα οπότε πάλευε με το καβλι και την Καποτά κάνα τριλεπτο.
Εννοείται στύση δεν είχα ούτε για πλάκα ,ειμουν έτοιμος να φύγω.
Με τά πολλά καταφέρνει τί βάζει και ξεκινάει μία εντελώς αδιαφορεί πίπα.
Που για κάποιο λόγο βέβαια (μάλλον αγαμία) μου σηκώθηκε.
Με τά πολλά την φέρνω από πάνω , χαλιά αίσθηση μουνιού εκτός ότι είταν πολύ ανοιχτή σαν νά μήν έμπαινε όλος μέσα, δεν ξέρω πώς τό κατέφερε αυτό.
Μετά από λίγο έρχεται το τέλος , κατεβαίνει ή κοπέλα και βγαίνει από τό δωμάτιο.
Τό μόνο πού σκεφτόμουνα εκείνη τί στιγμή είταν πώς κατάφερα και έχυσα.
Πλύσιμο ντύσιμο και δρόμο.
Εννοείται ότι δεν ξαναπαταω ούτε από έξω.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Οκτωβρίου 24, 2021
Βάρδια επίσκεψης
Προκαταρκτικά
Όχι
Κόστος
10€
Θα την ξανασυναντούσες;
Με τίποτα!
Kikko
Ενεργό Μέλος
Εγγραφή:
31 Αυγ 2018
Μηνύματα:
Κριτικές:
14
Likes:
1.295
Πόντοι:
371
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 olddog, giorgiodelafuentes2, Ημεδαπος και 5 άλλα μέλη
Σχόλια (3) |
Γενική βαθμολογία
 
3.9
Εμφάνιση κοπέλας
 
4.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
3.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
4.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
8.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
3.0
Η Ξενια ειναι μια μιλφ Ελληνιδα οπως λεει Χμμμ;
Η ηλικια της ειναι περιπου 30-33 και το σωμα της ειναι μετριο.
Εχει γεματο κωλαρι και πιασιματακια στη λεκανη 2,5αρι βυζι σε καλη κατασταση οχι νερουλο
ενω το προσωπο της ειναι λιγο σκληρο , δε βρηκα καποιο ομορφο-σεξυ χαρακτηριστικο πανω του.
Στον αριστερο της μηρο εχει και ενα τατουαζ, μια φραση που κατι λεει δεν καταλαβα.
Στον οικο βρισκοταν και η Ιωαννα απο την Λιβαδεια, εμφανως σδυνατισμενη και με κωλο στο μενου.
Δεν ανακοινωθηκε παρτουζα.
Η Ξενια ηρθε στο δωματιο με λιγη καθυστερηση και χωρις προκαταρκτικα εσκισε την καποτα να μου την φορεσει
καπελο. Υπαρχει και η επιλογη για ελευθερο μπουκι με +10ε Μαλακία (ανακοινωθηκε μεσα στο δωματιο).
Η πιπα της με πολυ χερι και ρηχη με τασεις για αεροπιπα, αν σιχαινοταν να την βαλει στο στομα με καποτα
που να τον εβαζε και ακαποτα δηλαδης. Κεφάλι σε τοίχο!
Την εβαλα σε κανονικη σταση οπου εγλειψα της βυζαρες της αλλα δε με αφησε για πολυ αφου μου ειπε να την γαμησω.
Της τον εβαλα και χουφτωσα τα τροφαντα κωλομερια της και τον εχωνα βαθια στη μουνα με την Ξενια να ανοιγει τα
ποδια διαπλατα να τον φαει.
Με 2-3 λεπτα γαμησιου ελεγε οτι εχυσε Κεφάλι σε τοίχο! Μαλακία
Μετα απο μερικα μπες-βγες μια μυρωδια απο σαπισμενες ρεγγες και κλουβια αβγα μιξ αρχισε να γεμιζει το δωματιο.
Την γυρισα στα τεσσερα οπου τα πραγματα εγινα χειροτερα με τη βρωμα να ειναι ανελεητη.
Με το ενα χερι μου εκλεινα τη μυτη μου και με το αλλο την επιανα απο τη μεση και την γαμουσα.
Ευτυχως ειχε τα μουτρα της πανω στο μαξιλαρι και δε με εβλεπε, ενω και στα τεσσερα τον ετρωγε δυνατα
χωρις να κλεβει.
Καταφερα να την χυσω οπου απομακρυνθηκα γρηγορα απο πισω της και πηγα στο παραθυρο να παρω αερα.
Στο προγραμμα της εχει και το 69 οποτε αν την παρετε μην την γλειψετε αφου το μουνι της δε μυριζει
αν δε μπει πρωτα πουτσα μεσα.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Ξένια
DmtrsxXx
Γλομπεάρχης
Εγγραφή:
5 Αυγ 2010
Μηνύματα:
Κριτικές:
466
Likes:
52.389
Πόντοι:
39.662
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 2 review reaction 1 sweeper, Ettore, Εκλεκτικός και 8 άλλα μέλη
Σχόλια (4) |
Γενική βαθμολογία
 
4.3
Εμφάνιση κοπέλας
 
3.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
5.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
3.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
3.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
6.0
Ο οίκος άνοιξε κατά τις 21.30..Η Δήμητρα κοιπόν..απο θεσσαλονίκη μου είπε εμένα..από ένα χωριό...μελαχροινή..ισως φορούσε περούκα..δε διέκρινα καλά..τετράγωνο σώμα...όχι πολύ χοντρή..με κοιλιά μπούτια κυταριτιδες και τατουαζ...μπήκε δωμάτιο...συστηθήκαμε και επεσε κατευθείαν σε πεσμένη πούτσα...τσιμπουκι αρκετα καλο με πολυ σάλιο και περιποιήση του κορμού...με καύλωσε γρήγορα..πεσαν και μερικα γλωσσοφιλα αλλα μυριζε η ανασα της κατι σε φρεσκο χύσι με βοτκα και σουβλάκι..γυρισε ανασκελα οπου φανηκε μια μαυριδερη τεράστια μουνάρα ποτισμενη με λοίπος και κρεμα....σιχαμάρα...αλλα οκ.με εξιταρε οκη αυτη η καλτιλα και την εχυσα στο μπαμ στη κλειτοριδα της..εκεινη μαζεψε το καυτο σπερμα με τα δαχτυλα της και πασαλειψε τη μουναρα της καυλωτικα...
Εβαλε και δυο δαχτυλα χυμενα μεσα...γαμω τα σκηνικα..πασαλειβοταν για ωρα ενω τη κοιταζα....προτείνεται μόνο σε σκληρους χυστες...

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Νοεμβρίου 14, 2018
Όνομα κοπέλας
Δήμητρα
κλεοβουλος
Ανώτερος
Εγγραφή:
3 Ιαν 2012
Μηνύματα:
Κριτικές:
76
Likes:
9.160
Πόντοι:
8.456
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 dourosladers, Ημεδαπος , ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ και 9 άλλα μέλη
Σχόλια (6) |
Γενική βαθμολογία
 
3.5
Εμφάνιση κοπέλας
 
7.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
1.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
5.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
5.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
1.0
Είμαι κάπως συγχυσμένος αλλά θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός και να αποτυπώσω σωστά τα γεγονότα όπως αυτά συνέβησαν. Έκανα ένα γρήγορο πέρασμα από Ιάσωνος 46 και είδα δύο μωρά που μου άρεσαν. Μία Αλίσια και μία Αλέξια. Απόφάσισα όμως να πάω και στο Μεγάλου Αλεξάνδρου 25 όπου είδα μία τροφαντή ξανθιά γύρω στα 27-30 με βυζάρες. Τη στιγμή που ανέβηκα ο τσάτσος μου την παρουσίασε και έκανε να φύγει προς τα έξω βιαστικά προφανώς για να κατέβει κάτω στο δρόμο να ψωνισει κάτι (έχει σημασία αυτό). Έτσι αφού την είδα και εγώ σκέφτηκα να κάνω μία τσάρκα και ίσως να γύριζα. Αυτή κάπως εκνευρισμένη έφυγε προς τα μέσα. όπως πήγα να φύγω μου λέει ο τσατσός ότι είναι καλή κτλ και έτσι ξαναανέβηκα τις σκάλες και είπα θα περάσω μια που ήρθα. Τότε λέει ο τσάτσος ασχολήσου εσύ μωρό μου με τον κύριο, εγώ πάω κάτω. Έρχεται η Κλαούντια, της δίνω το δεκάρικο και περνάω στο δωμάτιο. Μετα από λίγο την ακούω να λέει σε έντονο ύφος (του τσάτσου) "Αυτό σου είπα να πάρεις? Έπρεπε να πας στο περίπτερο . ΌΧΙ εκεί που πήγες. Πως θα το πιώ ΤΏΡΑ!! Δεν μου αρέσει!!" Καταλαβαίνω πως κάτι λάθος έκανε ο τσάτσος (ο κακομοίρης) και μάλλον θα ξαναπήγε έξω γιατί άκουσα την πόρτα να τρίζει και να ανοίγει εκ νέου. Μετά από κανά δεκάλεπτο έρχεται η Κλαούντια. Εγώ κρατούσα το κινητό στο χέρι και έπαιζα για να περάσει η ώρα. Αυτή μπαίνει με την καπότα ανοιγμένη στο χέρι και μου λέει "γιατί κρατάς το κινητό? Απαγορεύεται! Καποιός με έβγαλε φωτογραφία και πήγε 15 χρόνια φυλακή! Και εσύ θα πας 15 χρόνια φυλακή αν με βγάλεις φωτογραφία!" Της εξηγώ ότι δεν έχω τέτοια πρόθεση έτσι κι αλλιώς αφού με το που μπήκε έβαλα το κινητό στην τσέπη του παντελονιού. Μου φοράει την καπότα στον τελείως πεσμένο πούτσο χωρίς ίχνος προκαταρκτικών. Προσπαθώ να πιάσω το στήθος της και μου το κρύβει. Τη ρωτάω "Δεν επιτρέπεται να το ακουμπάω?" Μου απαντάει "Όχι, γιατί το πρόγραμμα λέει μουνάκι - τσιμπουκάκι. Όχι βυζάκι. Άκουσες πουθενα να λέει βυζάκί?" Της απαντώ "τότε γιατί κυκλοφορείς γυμνόστηθη στο σαλόνι? Για πλάκα?" Ο πούτσος στο μεταξύ τελείως νεκρός, κάθεται ανάσκελα, τον πιάνει και τον βάζει μισοσηκωμένο. Προσπαθώ μήπως γίνει κάτι αλλά έχει τέτοιο επιθετικό ύφος που μου πέφτει τελείως συν ότι απαγορεύεται να την ακουμπήσω οπουδήποτε. Της λέω "άστο, φύγε δεν γίνεται έτσι." Αυτή τσαντίζεται γιατί δεν πέρασε το δικό της. Δηλαδή ναι μεν να τη πηδήξω αλλά να μου τα σπάσει τελείως ώστε να μου βγει ξινό, άλλωστε της τον είχα βάλει και έτσι χρήματα δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω πίσω. Αυτή δεν περίμενε ότι θα προτιμούσα να φύγω και τα λεφτά χαρισμά της και έτσι άρχισε την επίθεση. "Δεν γαμάς εμένα, με τα λεφτά γαμάς, εσύ να φύγεις και μη με σπρώχνεις!" ???? Εγώ λέω "δεν σε έσπρωξα, ούτε καν σε ακούμπησα." (Τρελλή!!) Αυτή "Άντε γαμήσου, μαλάκα" και φεύγει συνεχίζοντας να με βρίζει και εκτός δωματίου. Εκνευρίζομαι και εγώ και της λέω " Εσύ γαμήσου μαλακισμένο, ψυχοπαθή!" Φεύγω από το δωμάτιο και κατευθύνομαι προς την έξοδο ενώ συνέχιζε να με βρίζει από την κουζίνα και εγώ της είπα να πάει να γαμηθει και κατεβαίνω τις σκάλες. Εκείνη τη στιγμή ανέβαιναν τη σκάλα μία παρέα Κορεατών -Κινέζων (δεν πρόλαβα να ξεχωρίσω) και τους λέω "φυγέτε" κάνοντας νόημα με τα χέρια μου. "είναι τρελλή!" και συνέχιζα να κατεβαίνω τις σκάλες. Αυτοί λίγο κοντοστάθηκαν μη καταλαβαίνοντας Ελληνικά και συνέχιζαν να ανεβαίνουν ενώ εγώ κατέβαινα. Βγαίνει η τρελλή στη πόρτα στο πλατύσκαλο και εκτοξεύει το χυμό (ναι! αυτόν που δεν της άρεσε)πάνω σε μένα και στους Ασιάτες! Από ότι είδα το μπουκάλι ήταν των 500ml βερίκοκο. Ευτυχώς εγώ τον έφαγα λίγο στο χέρι αφού είχα προλάβει να απομακρυνθώ! Το περισσότερο αφου τους έλουσε κυριολεκτικά το έφαγαν οι εκπρόσωποι της κίτρινης φυλής! Εμένα επειδή δεν με έλουσε μου πέταξε το μπουκάλι σχεδόν άδειο πλέον αλλά βρήκε στις σκάλες και κύλησε κάτω χωρίς να με πετύχει. Αυτή δε ούρλιαζε "Γαμήσου! Γαμιέσε! θα σε γαμήσω!" σε άπταιστη Αλβανική προφορά! Εκεί τα χρειάστηκα λίγο γιατί πίστεψα ότι θα ήταν ικανή να με κυνηγήσει γυμνόστηθη μέσα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου με σκοπό να με δείρει! Βγήκαν από τα διπλανά καταστήματα και άκουγαν τις φωνές της. Πιστεύω ότι θα πλακώθηκε σίγουρα με τους Ασιάτες αφου τους έκανε μουνί με το χυμό βερίκοκο ο οποιός ήταν πολύ πηχτός και μύριζε έντονα. Δηλαδή αυτοί σίγουρα θα πήγαν για πλύσιμο οι ίδιοι και τα ρούχα τους μετά. Τέτοιο πράμα δεν μου 'χει ξανατύχει και είναι προφανες και από τις κριτικές μου ότι δεν επιδιώκω σε καμία περίπτωση την ένταση. Ίσως να φταίει ο τσάτσος που έκανε λάθος το χυμό και την εκνεύρισε. Σκέψου δηλαδή να είχε γίνει και τίποτα πιό σοβαρό. Χαρα σε αυτόν που θα την καλοπαντρευτεί... (κάποτε) Θα ήθελα να δω τον ήρωα.Κεφάλι σε τοίχο!

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Μαΐου 01, 2015
Όνομα κοπέλας
Κλαούντια
sexdreamer
Ενεργό Μέλος
Εγγραφή:
13 Μαρ 2014
Μηνύματα:
Κριτικές:
83
Likes:
447
Πόντοι:
361
Ανάφερε αυτήν την κριτική
Σχόλια (8) |
5 αποτελέσματα - εμφανίζονται 1 - 5