Βαθμολογίες αξιολογητών

120 κριτικές με τη λέξη
536 κριτικές
Γενική βαθμολογία
 
7.0
Εμφάνιση κοπέλας
 
7.2(536)
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
7.0(536)
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
7.0(536)
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
7.0(536)
Σχέση αξίας/κόστους
 
6.8(536)
Έχεις ήδη λογαριασμό; ή Δημιουργία λογαριασμού
Πίσω στην καταχώριση
120 αποτελέσματα - εμφανίζονται 31 - 40
« 1 2 3 4 5 6 ... »
Διάταξη
Γενική βαθμολογία
 
7.3
Εμφάνιση κοπέλας
 
8.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
7.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
7.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
7.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
7.0
Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀποσπάσματα στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ έκφραστοῦν συνοπτικὰ καὶ εὔστοχα οἱ ἄρετὲς τῶν γυναικῶν εἶναι οἱ παρακάτω στίχοι τοῦ δραματουργοῦ Ζουύ: «Sans les femmes, le commencement de notre vie seroit privé de secours, le milieu de plaisirs, et la fin de consolation» (μτφ: «Χωρὶς τὶς γυναῖκες, τὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς μας θὰ ἐστερεῖτο βοηθείας, τὸ μέσο τῆς ζωῆς μας ἀπολαύσεων, καὶ τὸ τέλος, παρηγορίας». Victor-Joseph Étienne ἤ Jouy, 1764-1846).

Τὸ γνωστότερο εἶδος ἀπόλαυσης εἶναι βέβαια ὁ ἔρωτας καὶ ἡ σεξουαλικὴ ἐπαφή.Ματάκι Καὶ πῶς τὸ ἀποκτᾶ εὔκολα κάποιος; Μὲ μιᾶ ἐπίσκεψη σὲ οἶκο ανοχῆς. Ξεκαθαρίζω ἐξαρχῆς ὅτι δὲν ἔχω ἰδιαίτερη γνώση στὸν τομέα τῶν οἴκων. Ἐπίσης, τὸ κείμενό μου θὰ ἀποτυπώσει θετικὴ ἐμπειρία καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ σχοινοτενὴς δοξολογία ἤ κατὰ παραγγελία κριτική. Τούτων ἐχόντων, ὅποιος πιστεύει ὅτι δὲν ἔχω τὴν ἱκανότητα νὰ καταγράψω κάτι περὶ ἀγοραίου ἔρωτος σὲ μπουρδέλο, σταματᾶ ἐδῶ τὴν ἀνάγνωση καὶ συνεχίζω μὲ τοὺς ὑπολοίπους.Μεγάλο χαμόγελο

Ἡ Ἀθηνᾶ ἐργάζεται στὸ ἱσόγειο τῆς ὁδοῦ Φωκαίας 27Β, κατὰ τὴν πρωινὴ βάρδια. Γνώριζα γιὰ τὰ προσόντα καὶ τὶς ἐπιδόσεις της, μιᾶς καὶ ἡ φήμη της εἶναι γνωστὴ πέραν τῆς οδοῦ Φωκαίας. Τὴν εἶχα δεῖ σὲ παλαιότερη βόλτα μου στὴν ἐν λόγῳ γειτονιά, ἀλλὰ δὲν εἶχα χρόνο νὰ παραμείνω. Αὕτη τῇ ἡμέρᾳ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου κὶ ἀποφάσισα νὰ πάω στοχευμένα ἐκεῖ. Μπαίνω μέσα καὶ συναντῶ τὴν κυρία τοῦ οἴκου ἤ τσατσά, τὴν ὁποία δὲν θυμᾶμαι τῶρα ἐμφανισιακά.. Δὲν ὑπῆρχε ἄλλος πελάτης. Μού άπαγγέλει τὸ γνωστο πρόγραμμα (φιλιά, ἀκά πίπα, 69, COB κλπ) καὶ μοὺ παρουσίαζει τὴν Ἀθηνᾶ. Πρὸς ὅσους δὲν τὴν ξέρουν: πρόκειται γιὰ νεαρή κοπέλα μετρίου ἀναστήματος, ὅμορφο πρόσωπο, ξανθιά μὲ μεγάλο στῆθος (μέγεθος 4-4.5)Χαμόγελο, περιφέρεια μὲ καμπύλες τέλεια κατανεμημένες (μπαμπάτσικη). Φιγουράρει γυμνόστηθη μὲ νάζι καὶ φορᾶ μαύρες γόβες. Δίνω τὸ χαρτονόμισμα τῶν 20€ καὶ εἰσέρχομαι στὸ δωμάτιο.Ματάκι

Τὸ δωμάτιο εἶναι μικρὸ καὶ μὲ χαμηλὸ φωτισμὸ, ὅπως ξέρετε γιὰ ὅλα τὰ σπιτάκια. Μεγάλο κρεβάτι στὸ μέσον. Δεξιά ὁ τοῖχος καλύπτεται μὲ καθρέπτη. Στὴ γωνία αὐτοῦ, νιπτῆρας μὲ κρεμοσάπουνο σὲ μπουκάλι καὶ δίπλα ἕνα μικρὸ τραπεζάκι μὲ ῥολὸ χαρτὶ ὑγεῖας. Ἔμπροσθεν τοῦ κραβάττου μικρὸς καναπὲς μὲ καθρέπτη. Ἔπάνω μικρὴ τηλεόραση ποὺ ἔπαιζε τσόντα. Γδύνομαι καὶ κρεμῶ τὰ ἱμάτια μου στὸν καλόγερο. Κατόπιν πλένω τὸ πέος μου στὸν νιπτῆρα, ἄν καὶ νωρίτερα εἴχα κάνει μπάνιο. Σκουπίζομαι καὶ βλέπω λίγο ταινία μέχρι νὰ ἔρθει ἡ κοπέλα.

Ἡ Ἀθηνᾶ δὲν ἄργησε νὰ ἔρθει. Ξεκίνησε μὲ διάφορα κοπλιμέντα και φιλοφρονήσεις ὥστε νὰ αἰσθανθῶ ἄνετα, κάτι ποὺ ἐπετεύχθῃ ἀμέσως. Εἶναι Ἑλληνίδα κὶ αὐτὸ βοήθησε περισσότερο! Ὅρθιοι πάντα ἀνταλλάσαμε γλωσσόφιλα, τῶν ὁποίων τονίζω ὅτι δὲν φείδεται. Εἶναι πεντακάθαρη καὶ δὲν ἐκπέμπει κάποιου εἶδους ὀσμῆς. Παράλληλα χούφτωνα τοὺς φυσικοὺς καὶ θεσπέσιους γλουτούς της. Καλλίπυγος γάρ.Γλώσσα Τῆς άφαιρῶ τὸ ἐσώρουχο καὶ τὶς γόβες καὶ ἀνεβαίνουμε στὴν κλίνη. Ἐκεῖ ἀπόλαυσα τὸ πλούσιο στῆθος της! Δὲν εἶναι φυσικό, ἀλλὰ ἔχει γίνει ἄριστη προσθετικὴ ἐπέμβαση. Στὴν ἀφή εἶναι σὰν ἀληθινό. Ὄπότε μικρὴ σημασία. Ζήτησα καὶ ἔκανε γιὰ λίγο ἰσπανικὸ στὸ σχεδὸν ἕτοιμο γιὰ δράση πέος. Κατόπιν μὲ ἐρώτησε περὶ τοῦ στοματικοῦ πὼς τὸ προτιμῶ. Φυσικὰ ἀκάποτο, ἀπήντησα.Ναι! Μου ἔκανε ἐλεύθερο στοματικὸ, ἀρκετὰ ἱκανοποιητικὸ μὲ φτυσίματα, περιποίηση τῆς γύρω περιοχῆς καὶ πονηρὲς ματιές. Τὸ στοματικὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἐπιδέχεται βελτίωσης. Δύναται νὰ γίνει διαστημικο (sic) μὲ κίνδυνο νὰ ὁλοκληρώσεις ἐκεῖ.

-Μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ ὥρα γιὰ σέξ. Ξαπλώνω, μου φορᾶ προφυλακτικὸ καὶ ἀνεβαίνει πάνω μου γιὰ τὴ στάση cowgirl. Ἄψογη ἡ ἰππασία της καὶ ὁ ῥυθμὸς. Ἐγώ δὲν ἥξερα τὶ νὰ πρωτοκάνω: νὰ σφιξω τὸν κῶλο της; Νὰ πιάσω τὸ στῆθος καὶ γλείφω τὶς θηλές της; Ἤ νὰ τὴν ἀγγαλιάσω καὶ νὰ φιλιόμαστε; Ἔγιναν καὶ τὰ τρία!Ματάκι

-Κατόπιν πατᾶ στὸ στρῶμα, στὴν ἴδια στάση, καὶ ἄρχίζει νὰ κοπανιέται μὲ περισσότερη μανία στὸ μόριο μου. Ἐπισημαίνω ἐδῶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κόλπος τῆς Ἀθηνᾶς ἔχει ὑπέροχη αἴσθηση καὶ χαίρεσαι τὶς διεισδύσεις. Δὲν εἶναι χοάνη. Ἔριχνα καὶ ματιὲς στὸν καθρέπτη νὰ δῶ τὸ θέαμα τύπου ταινίας ἀπὸ Brazzers. Ἀναφέρω ἀκόμα ὅτι λέει διάφορα προστυχόλογα γιὰ νὰ σὲ φτιάξει, σὲ λογικὰ πάντα πλαίσια, ὅπως κάνουν πολλὲς στοὺς οικοὺς, ἀλλὰ καὶ ἀνεξαρτητες call girl. Δὲν ἴσχύει τίποτα περὶ ἀκατάσχετης φλυαρίας- βωμολοχίας.

-Ἡ δεύτερη στάση ἔγινε ὡς συνέχεια τοῦ cowgirl: σηκώνω τὴν μέση μου καὶ τὸ μωρὸ γέρνει πίσω τεντώνοντας τὰ χερια στὸ στρῶμα, ὥστε νὰ τὴν ἔχω ἀντίκρυ [δὲν ξέρω πώς λέγεται ἡ στάση. Σᾶν ἱεραποστολικὸ ὁμοιάζει]. Κὶ αὐτὸ τὸ ἀκροβατικὸ τὸ κατέχει, ἀφοῦ ζητοῦσε πάλι νὰ νὰ μὴν μειώσω τὸν ῥυθμὸ τοῦ σέξ.Σπασίκλας

-Ἐν συνεχεῖᾳ γυρίζει στὰ τέσσερα γιὰ τὸ doggy style. Ὑποδειγματικὸ στήσιμο κὶ ἐδῶ. Κατὰ τὴ διαρκεια τῆς συνουσίας, ἡ Ἀθηνᾶ μου ζητᾶ νὰ τὴς τραβάω τὰ μαλλιᾶ, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Δυνατὸ σέξ ὅπου μὲ τὸ ἕνα χέρι κρατούσα τὴν πλούσια κόμη καὶ μὲ ταὸ ἄλλο κρατῶ τὴν μέση της.Κατσικογάμης Ἔνιωσα μετὰ ἀπο λίγο τὸ τέλος, ὀπότε ἀφαίρεσα τὸ προφυλακτικὸ καὶ κατέθεσα πλούσια ποσότητα σπέρματος στὰ ὁπίσθια της!Ναι! Κατόπιν ἔφερα χαρτί καὶ μωρομάντιλα καὶ τὴν σκούπισα πρὶν σηκωθεῖ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ σεμνή τελετῆ τῆς πρόσκαιρης ἡδονῆς ἔλαβε τέλος. Εἶχαν συμπληρωθεῖ μόλις δέκα λεπτά.Ντροπή

Σκουπίζομαι κὶ ἐγώ καὶ ξεκινάμε μικρή συζήτηση μὲ τὴν κοπελιά. Μου εἶπε ἀρχικᾶ ὅτι κατάγεται ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Πειραιῶς καὶ τὸ καλοκαίρι ἔλειπε σὲ διακοπές κλπ. Τὰ λοιπὰ τῆς συζήτησης κράτησαν περίπου ἄλλα δέκα λεπτά, χωρὶς ἡ τσατσά νὰ χτυπήσει τὴν πόρτα ὅπως κάνουν ἄλλες στὸ 10’ λεπτό (παρότι στὸ σαλόνι ἀνακοίνωνε τὸ πρόγραμμα σὲ κόσμο). Ὑπάρχει δηλαδή ἄνεση χρόνου. Τὸ μόνο κακὸ γιὰ μένα εἶναι ὅτι δὲν ἄντεξα παραπάνω ὥστε νὰ ἀπολαύσω περισσότερο τὰ κάλλη τῆς Ἀθηνᾶς..Λύπη Διαπίστωσα ὅτι ἡ τελεταία εἶναι ἐξίσου δυνατὴ καὶ στὸν ἐπικοινωνικὸ τομέα. Ἔχει τὸ χάρισμα νὰ τὴν ἀκοῦς μὲ ἐνδιαφέρον, ὅπως κὶ αὐτὴ ἐσένα. Νὰ κάνει κουβέντα σὲ εὔθυμο κλίμα, κι ὄχι «παιχνιδίσματα γιὰ νὰ σκορπάμε τὸν χρόνο», ὅπως χαρακτηρισε ἀρχικὰ τὴν ὑπόθεση τῶν διεμφυλικῶν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Λιάπης.Money Mouth Μὲ ἀποχαιρέτισε κλασικά μὲ φιλὶ, δίνοντας ὑπόσχεση γιὰ μελλοντικὴ συνεύρεση. Περίπου 20 λεπτά στὸ δωμάτιο ἡ παραμονή (εἰκάζω ὅτι καὶ μὲ ἄλλους πελάτες ἐν ἀναμονῇ τόσο θὰ κάθεται). Σαφῶς καὶ χαρακτηρίζω value for money τὴν περίπτωση τῆς Ἀθηνᾶς ἡ ὁποία, κατά τὴν ταπεινή μου γνώμη, μπορεῖ νὰ δουλέψει σὲ στούντιο.

Συμπέρασμα: Εὐχάριστη παραμονὴ σὲ οἶκο μὲ μιᾶ πολὺ ὅμορφη κοπέλα, ἡ οποία προσφέρει δυνατὸ σἐξ καὶ εἶναι ἐξίσου καλή καὶ στὸν ἐπικοινωνιακὸ τομέα. Ἀκόμη πιὸ ἰδανική σὲ ὅσους ἀρέσουν οἱ τσουπωτές. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὀρέγονται σώματα μοντέλου δὲν θα ζημιωθοῦν διότι ἀξίζει ὡς ἐμπειρία.Ναι! Ὑπάρχει ἄνεση χρόνου καὶ καθόλου ἄγχος.

ΥΓ Ἡ ἡμερομηνία ἐνδεικτική. Ἤθελα νὰ βάλω ὑψηλότερη βαθμολογία, ἀλλὰ μὲ περιορίζει τὸ σύστημα.Ντροπή
Καπέλο

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Οκτωβρίου 11, 2017
Όνομα κοπέλας
Αθηνά
Borgia21
Ανώτατος
Εγγραφή:
26 Ιουν 2016
Μηνύματα:
Κριτικές:
56
Likes:
11.019
Πόντοι:
18.036
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 Εκλεκτικός, κωλο-γερος, spipis71 και 16 άλλα μέλη
Σχόλια (1) |
Γενική βαθμολογία
 
8.3
Εμφάνιση κοπέλας
 
8.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
9.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
8.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
8.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
8.0
Πηγα στο σπιτακι την δευτερα κατα τις 3.30 το μεσημερι ειδα την γνωστη αθηνα και πληρωσα το αντιτιμο για μια ωρα στην ευγενικη ξανθια τσατσα με εβαλε στο δωματιο απεναντι απο το μπανιο. Περιμενα την αθηνα διοτι ειχε να εξυπηρετησει ενα πελατη πριν απο εμενα. Την αθηνα την γνωριζετε ειναι ξανθια με ομορφη φατσουλα και σωμα καλο για χουφτωματα οταν ηρθε η αθηνα στο δωματιο ηρθε με ενα χαμογελο. Ξεκινησε το ματσακι με την γνωστη καλη πιπα της αθηνας χωρις προφυλαχτικο μου τον εκανε τουρμο μου εκανε και ενα ισπανικο με τα βυζια της οταν τελειωσε αυτο αρχισαμε το σεξ. Πρωτη σταση ανεβηκε πανω μου επεσαν και μερικα γλωσσοφιλα συνεχισαμε το σεξ στα 4 ηταν καυλωτικο το θεαμα σε αυτη την σταση τελειωσε ο πρωτος γυρος. Ξεκουαστηκαμε λιγακι και ξεκινησαμε εναν δευτερο παλι δυνατο γυρο οποιος εκτος απο σεξ ειχε και μασαζακι απο την αθηνα ηταν πολυ δυνατοι και οι δυο γυροι η κοπελα ξερει να γαμιεται πολυ καλα και ειναι τιμια επιλογη στο 20 ευρω ξερει να κανει καποιον Να περασει καλα ειναι μια στανταρ επιλογη για την πρωινη βαρδια περασα για μια ακομα φορα πολυ καλα με την αθηνα

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Αθηνά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
Ανώτερος
Εγγραφή:
20 Μαϊ 2014
Μηνύματα:
Κριτικές:
64
Likes:
5.075
Πόντοι:
7.786
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 iuakoya, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ, sweeper και 11 άλλα μέλη
Σχόλια (3) |
Γενική βαθμολογία
 
7.5
Εμφάνιση κοπέλας
 
6.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
8.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
8.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
8.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
8.0
ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΡΦΗ μπηκε με την γνωστη καμελια εδωσα το ευρω στην υπηρεσια και με εβαλε στο δωματιο απεναντι απο το μπανιο η καμελια ηρθε μετα απο ενα δεκαλεπτο φορουσε. Μονο απο κατω εσωρουχο το εβγαλε με χαιρετησε και τα σχετικα ξεκινησε μια πιπα χωρις προφυλακτικο εκανε για καποια ωρα την σταματησα. και ξεκινησαμε σεξ πισωκολητο δευτερη σταση και τελικη την εβαλλα πανω στον πουτσο μου την καρφωνα και εβγαζε επιφωνηματα καυλας την ξεκολιασα εκει την εχυσα. Οταν τελιεωσα δεν εφυγε αμεσως με χαιρετησε και οταν εφευγα απο τον οικο με ξαναχαιρετησε και η τσατσα και η καμελια εκατσα 15 λεπτα ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ η καμελια ειναι τιμια εργατρια αν εμφανισιακα θα σας αρεσει περνατε για τις υπηρεσιες της

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Καμέλια
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
Ανώτερος
Εγγραφή:
20 Μαϊ 2014
Μηνύματα:
Κριτικές:
64
Likes:
5.075
Πόντοι:
7.786
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 iuakoya, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ, sweeper και 13 άλλα μέλη
Σχόλια (0) |
Γενική βαθμολογία
 
7.3
Εμφάνιση κοπέλας
 
8.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
7.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
7.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
7.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
7.0
Αθηνά...
Ξανθιά καυλόφατσα με ωραία πιασιματάκια!
Χαμογελαστή στο σαλόνι,παιχνιδιάρα στην παρέλαση-το αμέσως επόμενο βήμα ήταν το δωμάτιο!
"Γειά σου μωρό μου!Τι κάνεις;" χαριεντίζεται και σε φτιάχνει!
Ωραίο στήθος σε αφήνει να παίζεις για ώρα μαζί του την ίδια στιγμή που σου τρίβεται ναζιάρικα και παθιάρικα από λαιμό μέχρι εκεί χαμηλά...
Παίζει και ξαναπαίζει και τον παίζει,με τις χειλάρες της τον αρπάζει,με τη γλώσσα της τον χτυπάει,με το στόμα της τον υγραίνει...
Από τα πορνοσταρικά στοματικά σε σημείο "αμήν"!
Άγρια ιππασία,ωραίες βαθιές κινήσεις με αυτήν από πάνω,πρόστυχα λογάκια,ερεθιστικές ανάσες.
Πορνοσταρικό στήσιμο στα τέσσερα,απίστευτη η θέα της,η τέλεια υποδοχή για να μπεις μέσα της και...καυλωτικά κοιτάγματα στα μάτια και "κι άλλο μωρό μου θέλω κι άλλο"...
Το θέμα είναι τι άλλο,πόσο άλλο να αντέξει κάποιος με αυτήν την ξανθιά καύλα;;;
Δεν θα αντέξει για πολύ οπότε...
Θα ξαναπάει!
Και μάλιστα την επόμενη φορά θα περάσει ακόμη καλύτερα όπως έγινε και με εμένα!
Στανταράκι πλέον απ'τα λίγα!!!

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Ιουνίου 12, 2017
Όνομα κοπέλας
Αθηνά
Νέο Μέλος
Εγγραφή:
14 Ιουν 2017
Μηνύματα:
Κριτικές:
3
Likes:
111
Πόντοι:
280
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 doc_lin, fouxter, Bugatti και 13 άλλα μέλη
Σχόλια (0) |
Γενική βαθμολογία
 
7.7
Εμφάνιση κοπέλας
 
7.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
8.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
8.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
7.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
8.0
Χρωσταω μια κριτικη για την αθηνα. Ολοι την γνωριζετε μολις εμαθα για την επιστροφη της και πηγα το πρωι να την γαμησω την ειδα στο σαλονι και πιασαμε κουβεντα. Η κοπελα μετα πηγε στο δωματιο που την περιμενε πελατης δινω το 20 ευρω στην τσατσα και μπαινω στο δωματιο απεναντι απο το μπανιο. Η κοπελα ηρθε μετα απο 20 λεπτα με πολυ καλη διαθεση και με χαμογελο ξεκινησαμε το ματσακι με την αθηνα να βγαζει το μαυρο εσωρουχο που φορουσε με ξεκινησε μια πολυ δυνατη πιπα χωρις προφυλακτικο συνεχισε για καποια λεπτα μετα για να με ευχαριστησει μου εβαλε τα βυζια της πανω στον πουτσο μου καναμε και ενα καλο ισπανικο το ματσακι συνεχιστηκε ανεβαινοντας εκεινη πανω μου παραλιγο να εχυνα αλλα αντεξα για το τελος ειχαμε πισωκολητο εκει δεν αντεξα πολυ και εβγαλα αρκετο υγρο η κοπελα δεν εφυγε αμεσως απο το δωματιο με φιλησε και μιλησαμε για λιγο ακομα η αθηνα ειναι μια τιμια περιπτωση στο 20 ευρω.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Αθηνά
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
Ανώτερος
Εγγραφή:
20 Μαϊ 2014
Μηνύματα:
Κριτικές:
64
Likes:
5.075
Πόντοι:
7.786
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 iuakoya, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ, fouxter και 10 άλλα μέλη
Σχόλια (0) |
Γενική βαθμολογία
 
7.8
Εμφάνιση κοπέλας
 
7.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
8.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
8.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
8.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
8.0
Το σαββατο πηγα στην δευτερη βαρδια στο φωκαιας 27 ισογειο δουλευε η γνωστη τζουλια. Που δουλευει απογευμα και βραδυ σε αυτο τον οικο τσατσα ηταν η γωνστη ξανθια με τα γυαλια εδωσα το 20 ευρω και μπηκα στο δωματιο διπλα απο το σαλονι. Η κοπελα πρωτου ερθει στο δωματιο εκανε μπανιο η τζουλια εμφανισιακα δεν την λες μουναρα αλλα ειναι ενα τιμιο μιλφακι. Ηλικιακα ειναι κοντα στα 30 οταν ηρθε στο δωματιο φορουσε ενα μαυρο εσωρουχο. Το εβγαλε και ξεκινησε το παιχνιδι ηρθε διπλα μου και ξεκινησε μια ακαποτη πιπα αρκετης διαρκειας την σταματησα διοτι θα εχυνα. Στο σεξ μονο μια σταση καναμε στα 4 πολυ καυλωτικο θεαμα εχει και τατουαζ της χουφτωνα τα βυζακια της πεσανε και μερικα φιλια ειναι θερμη κοπελα και εκει τελειωσα. Στο δωματιο εκατσα σχεδον 15 λεπτα χωρις ενοχληση απο την τσατσα. Η κοπελα με χαιρετησε και πριν φυγει καθαριστηκε με χαρτι και εβαλε και λιστεριν εγω περασα καλα την προτεινω σε οσους θελουν τιμια μιλφακια.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Τζούλια
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
Ανώτερος
Εγγραφή:
20 Μαϊ 2014
Μηνύματα:
Κριτικές:
64
Likes:
5.075
Πόντοι:
7.786
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 iuakoya, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ, fouxter και 5 άλλα μέλη
Σχόλια (1) |
Γενική βαθμολογία
 
6.3
Εμφάνιση κοπέλας
 
6.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
7.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
5.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
5.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
7.0
Καθυστερημένη κριτική για Τζούλια. Ήταν Δευτέρα απόγευμα γύρω στις 8 όταν επισκέπτηκα τον συγκεκριμένο οίκο. Η τσατσά μου παρουσίασε την Τζούλια λέγοντας ότι είναι πολύ καλή στο δωμάτιο. Η Τζούλια είναι κοντούλα με μαύρα μακριά μαλλιά και σκυλέ πρόσωπο. Μου άρεσε και πέρασα στο δωμάτιο.
Μετά από 5 περίπου λεπτά εμφανίστηκε η κοπέλα και μου έσκασε ένα καλό γλωσσόφιλο για αρχή. Έβγαλε το στριγκάκι της και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Με ρώτησε πως θέλω την πίπα, της είπα άνευ και παίρνοντας ένα υγρό μωρομάντηλο καθάρισε σχολαστικά τον πούτσο μου. Μου τόνισε οτι δεν δέχεται χύσιμο στο στόμα. Κατόπιν βαθιά πίπα με ελαφρύ καραμέλωμα. Την γυρίζω σε 69 όπου συνέχισε την πίπα μέχρι που αλλάξαμε σε ιεραποστολικό. Η κοπέλα ανταποκρινόταν στο γαμήσι και μετά από ένα 5-λεπτο μου είπε ότι θα ήθελε να την χύσω στα βυζιά της. Η πρόταση της με βρήκε σύμφωνο και έχυσα μετά από ένα τρίλεπτο στα καλοσχηματισμένα βυζιά της. Πήρα χαρτί και την σκούπησα και έτσι έλαβε τέλος η συνάντηση.
Θα έλεγα οτι ήταν ένα πολύ αξιοπρεπές γαμήσι με ένα μιλφάκι αρκετά γκαβλωτικό. Θα επαναλάβω την επίσκεψη μου μελλοντικά.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Τζούλια
Ανώτερος
Εγγραφή:
17 Απρ 2007
Μηνύματα:
Κριτικές:
37
Likes:
1.538
Πόντοι:
6.565
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 iuakoya, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΧΟΣ, fouxter και 2 άλλα μέλη
Σχόλια (2) |
Γενική βαθμολογία
 
7.8
Εμφάνιση κοπέλας
 
8.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
8.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
7.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
7.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
8.0
Σάββατο μεσημέρι και μιας και δεν είχα τι να κάνω στο σπίτι είπα να περάσω μια βόλτα από Φυλής. Τα περισσότερα μαγαζιά είχανε μέτριες κοπέλες. Στο Φωκαίας 27Β περίμενα στο σαλόνι και μετά από λίγο βγήκε μια ξανθιά κοπέλα με βυζάρες. Δεν την είδα καλά αλλά το ένστικτο μου μου είπε να περάσω. Τελικά ή κοπέλα ήταν η γνωστή Αθηνά η Πειραίωτισσα την οποία είχα ξαναπάρει όταν δούλευε στο Αλκαμένους 117. Ο αγώνας ξεκίνησε με χαδάκια από την πλευρά της και τρίψιμο των βυζιών στον πούτσο μου, στην συνέχεια ακάποτη πίπα αρκετά καλή με προστυχόλογα,καλή χρήση της γλώσσας,φτυσίματα στον πούτσο και ισπανικό. Πρώτη στάση με αυτήν από πάνω, στην συνέχεια ακολούθησαν ιεραποστολικό, πισωκολλητό και ξανά ιεραποστολικό.Σε όλες τις στάσεις το στήσιμο και η συμμετοχή της ήταν καλή. Το τελειώμα ήρθε στις βυζάρες της.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Φεβρουαρίου 11, 2017
Όνομα κοπέλας
Αθηνά
cervantes
Ανώτερος
Εγγραφή:
5 Σεπ 2007
Μηνύματα:
Κριτικές:
171
Likes:
3.489
Πόντοι:
9.855
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 fouxter, chrisvnv, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ και 3 άλλα μέλη
Σχόλια (1) |
Γενική βαθμολογία
 
8.1
Εμφάνιση κοπέλας
 
8.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
9.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
7.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
8.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
8.0
Την έχω πάρει 2 φορές τις τελευταίες μέρες την Αθηνά.
Μπαμπάτσικο μωρό, με ωραία χαμογελαστή φατσούλα και ξανθά μαλλιά. Βυζάρες που σου δίνει να γλύφεις απλόχερα όσο κάθεται από πάνω σου, μπουτάρες και ωραίος κώλος.
Γενικά είναι μια πολύ ευγενική κοπέλα, όμορφη, καθαρή που εμένα μου δίνει αυτό που θέλω για το 20εύρο που πληρώνω.

Την συνιστώ ανεπιφύλακτα και θα την ξαναπροτιμήσω σίγουρα.

Πληροφορίες Επίσκεψης

Όνομα κοπέλας
Αθηνά
enterpreneur
Σεβαστός
Εγγραφή:
15 Μαϊ 2010
Μηνύματα:
Κριτικές:
30
Likes:
345
Πόντοι:
1.505
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 fouxter, topscorer, dimmits και 1 ακόμα μέλος
Σχόλια (0) |
Γενική βαθμολογία
 
7.3
Εμφάνιση κοπέλας
 
8.0
Συμμετοχή/διάθεση/υπηρεσίες κοπέλας
 
7.0
Χώρος/καθαριότητα χώρου
 
7.0
Συμπεριφορά τσατσάς/τσάτσου
 
7.0
Σχέση αξίας/κόστους
 
7.0
διάβασα την κριτική του Γάσπαρη και πήγα σήμερα το πρωί στις 10
Δεν περίμενα να την δω (δεν την έχω ξαναπάρει ποτέ) και περίμενα στο δωμάτιο αφού έδωσα το μπλε παράβολο με άκυρη τσόντα κανά τέταρτο επειδή είχε πελάτη.
Είδα μια ξανθιά κοπελίτσα όλο νάζια και χαμόγελο μες την καλή χαρά και διάθεση. Κατενθουσιασμένη που δεν περίμενα να την δω!Χμμμ;
Ξεκίνησε με χαδάκια φιλάκια ρώτησε αν θέλω ακα, πιπούλα μια χαρά και deepthroat όσο μπορούσε το κορίτσι, τον βάραγε στο στόμα της και έλεγε διάφορα περίεργα, μετά έκανε ένα καλό ισπανικό με το σκληρό μεν αλλά σχετικά καλό σιλικονάτο βυζί, ανέβηκε από πάνω και τέλος... Κάθισε κάνα πεντάλεπτο και έκανε παράπονα που τελείωσα γρήγορα και να πάμε άλλη μια φορά κλπ κλπ κλπ.
Καλά ήταν θα ξαναπάω διότι είδα ότι υπάρχει άνεση χρόνου παρόλο που έξω ήταν 2 που περίμεναν.. στον έναν κιόλας όταν βγήκε έλεγε ότι χάθηκε ενώ εκείνος έλεγε «εσύ χάθηκες κλπ κλπ»
Πολύ ευγενική η τσατσά, προφανώς η Αθηνά θα έχει στάνταρ πελάτες οπότε είναι σιγουράκι για τους φανΝαι!
Το τιμά το 20αρικο το κορίτσι

Πληροφορίες Επίσκεψης

Ημερομηνία επίσκεψης
Δεκεμβρίου 07, 2016
Όνομα κοπέλας
Αθηνά
Μέλος
Εγγραφή:
10 Απρ 2006
Μηνύματα:
Κριτικές:
2
Likes:
37
Πόντοι:
1
Ανάφερε αυτήν την κριτική
review reaction 1 fouxter, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
Σχόλια (2) |
120 αποτελέσματα - εμφανίζονται 31 - 40
« 1 2 3 4 5 6 ... »